tra cứu kết quả kỳ thi đánh giá năng lực mỹ thuật 2022

cập nhật điểm vẽ mỹ thuật

Nếu bạn sử dụng điểm Vẽ mỹ thuật của trường Đại học khác trên toàn quốc trong năm tuyển sinh 2022, vui lòng nhập mã hồ sơ (Dạng 22DA12345) và cập nhật điểm vẽ vào ô dưới đây. Xin cảm ơn.