1. CẨM NANG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

Cẩm nang xét tuyển các khối ngành - DAU.pdf

2. 06 ĐIỂM MỚI THÍ SINH CẦN LƯU Ý TRONG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022

1. Thí sinh có thể xét tuyển sớm tại cổng tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng nhưng sau khi thi tốt nghiệp THPT phải đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Đây là thay đổi quan trọng nhất của năm tuyển sinh 2022. Theo quy định này, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển sớm tại các trường đại học bằng phương thức xét tuyển học bạ, xét điểm thi Đánh giá năng lực hoặc phương thức khác tùy quy định của trường. Tuy nhiên, tất cả thí sinh đều phải thực hiện đăng ký xét tuyển chính thức sau khi thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thông tin đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT sẽ là thông tin tuyển sinh chính thức của thí sinh, được thí sinh cân nhắc từ tất cả các lựa chọn xét tuyển trước đó tại các trường đại học.

Ví dụ: Thí sinh đã đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng theo phương thức học bạ, nếu xác định mong muốn trúng tuyển và nhập học ngành này, thí sinh cần đăng ký lại nguyện vọng 01 trên hệ thống trực tuyến của Bộ GD&ĐT.

Khi đăng ký tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh có thể đăng ký các nguyện vọng như trong hồ sơ xét tuyển sớm tại các trường đại học hoặc đăng ký nguyện vọng khác nếu muốn.

2. Thí sinh tự do vẫn phải đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Từ ngày 12/7 đến 18/7/2022, thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT) sẽ được Bộ GD&ĐT cấp tài khoản bổ sung để đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh.

Thí sinh tự do có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường và ngành nào, theo phương thức tuyển sinh nào thì đăng ký trên hệ thống trực tuyến của Bộ GD&ĐT. Đây là cơ sở dữ liệu để các trường đại học thực hiện xét tuyển và công bố kết quả cho thí sinh tự do.

Thí sinh tự do xác nhận nhập học và nhập học tương tự thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022.

3. Tất cả các phương thức tuyển sinh đều thực hiện xét tuyển chung trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Năm 2022, tất cả các phương thức tuyển sinh của các trường đại học đều thực hiện xét tuyển chung trên hệ thống.

Mỗi phương thức tuyển sinh sẽ được quy định mã phương thức để thí sinh lựa chọn. Như vậy, khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển gồm các thông tin: trường đại học - mã trường, ngành xét tuyển - mã ngành, phương thức tuyển sinh - mã phương thức, tổ hợp xét tuyển - mã tổ hợp.

4. Thí sinh có gần một tháng để đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng

Theo lộ trình tuyển sinh chính thức được Bộ GD&ĐT công bố ngày 17/6/2022, thời gian để thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT là từ 22/7 đến hết 17 giờ ngày 20/8/2022. Trong thời gian này, thí sinh có thể điều chỉnh thông tin đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần.

5. Thí sinh có thể đăng ký không giới hạn nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất

Quy định tuyển sinh năm 2022 của Bộ GD&ĐT theo định hướng tăng cường hỗ trợ lọc ảo cho thí sinh và các trường đại học, do đó, khi xét tuyển chung tất cả các phương thức tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh quốc gia, thí sinh có thể đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng; nhưng khi các trường đại học tổ chức xét tuyển, hệ thống lọc ảo chỉ cho phép thí sinh trúng tuyển nguyện vọng ưu tiên nhất.

Điều đó có nghĩa là, thí sinh cần phải BẮT BUỘC ĐẶT NGUYỆN VỌNG MÌNH ƯU TIÊN MUỐN TRÚNG TUYỂN NHẤT LÊN VỊ TRÍ THỨ TỰ NGUYỆN VỌNG 1. Các nguyện vọng khác sẽ đặt ở các vị trí xét tuyển tiếp theo.

6. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước khi nhập học chính thức tại Trường

Sau khi các trường đại học công bố kết quả trúng tuyển chính thức đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (hạn chót là trước 17 giờ ngày 17/9/2022), thí sinh sẽ có thời gian để xác nhận nhập học đến trước 17 giờ ngày 30/9/2022.

Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, sau đó nhập học chính thức tại các trường đại học. Hướng dẫn xác nhận nhập học sẽ được Bộ GD&ĐT công bố hỗ trợ thí sinh.